Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky ke Zprávě o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2020

Zaměření Zprávy

  • Materiál je rozdělen na tři hlavní části. První část se věnuje snižování administrativní zátěže při podnikání v roce 2020, druhá část je zaměřená na podporu pro malé a střední podnikatele v roce 2020, třetí část shrnuje plány do budoucna.
  • Dokument obsahuje rovněž statistická data o podnikatelské činnosti.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme revizi celého dokumentu, aby obsahoval aktuální informace o aktivitách zahájených nebo proběhlých v roce 2020.
    Konkrétně žádáme o přepsání a aktualizaci kapitoly, aby obsahovala relevantní informace o oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
  • Dále je třeba aktualizovat a doplnit text o DPH.

    Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět