Svaz se zapojil do veřejné konzultace k bezplatné alokaci povolenek

Evropská komise v prosinci představila návrh změny pravidel pro bezplatnou alokaci emisních povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Svaz se zapojil do související veřejné konzultace k tomuto prováděcímu aktu.

Svaz ve svých připomínkách zdůraznil, že u bezplatného přidělování je potřebná větší flexibilita, například u aplikace některých opatření na úrovni celé společnosti / závodu nebo naopak dílčích zařízení. Toto je v souladu například s platnou normou ISO 50 001, která se týká energetického managementu. Rovněž není vhodné založit omezení bezplatné alokace o 20 % na jediném kritériu splnění všech doporučení energetického auditu. Svaz vnímá hranici 20 % jako maximální přípustné krácení přídělu bezplatných povolenek v případě, že nejsou doporučení z auditu plněna vůbec. Vhodnější je vypracovat kritéria pro krokové krácení povolenek podle plnění doporučení. Také by nová pravidla neměla požadovat ověření všech výsledků auditu ověřovatelem, toto by vedlo k prodražení celého systému.

Dále by z výpočtů baselinových hodnot měly být vyňaty roky, které nejsou obecně reprezentativní – typicky kvůli pandemii covid-19. Založení dat na těchto hodnotách by představovalo zkreslení a mělo negativní dopad na provozovatele zdrojů. Jako uznatelné investice, které jsou podmínkou pro dodatečnou alokaci emisních povolenek, by měly být uznávány všechny investice provedené po roku 2021 (tj. po začátku současného obchodovacího období). Dále Svaz uplatnil připomínky týkající se citlivosti některých obchodních dat nebo benchmarků pro ocel, železo a spékání.

Celé stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět