Souhlas s návrhem poslanců ke snížení spotřební daně z pohonných hmot

Stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslanců ke změně v zákonu o spotřební dani .

Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrh poslanců vztahující se ke snížení spotřební daně z motorové nafty
o 2,50 Kč na litr a snížení této daně z benzínu o 1,50 Kč na litr.

Zdůvodnění:

Neúměrně vysoká spotřební daň vede ke snížení objemu prodeje na území ČR a tím snížení vybraných financí.

Praha 27.3.2012  

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět