Prodej emisních povolenek

Stanovisko SPČR k návrhu MŽP ČR, týkajícího se prodeje povolenek zbývajících v rezervě NER (2008-2012) a způsob využití získaných  prostředků

SPČR podporuje s ohledem na přetrvávající tendenci poklesu cen povolenek do konce roku 2012 návrh MŽP ČR na urychlenou realizaci prodeje zbývajících povolenek v rezervě pro nové účastníky dle NAP 2008-2012.

SPČR však požaduje, aby výnos povolenek jako příjem SFŽP byl určen pro financování projektů inovací a zvyšování energetické efektivnosti v průmyslu, které přispějí jak ke snižování emisí regulovaných emisí skleníkových plynů, tak k posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Obdobný program využití výnosu povolenek NER realizuje kupříkladu Evropská investiční banka.

Návrh MŽP ČR na využití výnosu prodeje nevyužitých povolenek NER pro financování zateplování veřejných budov nemá vůči EU ETS relevanci, a proto ho SPČR odmítá.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět