Stanovisko k návrhu rozpočtu na VaVaI

Stanovisko k materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 navržený RVVI“


Svaz průmyslu a dopravy ČR jménem svého viceprezidenta doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. požaduje navýšení rozpočtu týkajícího se aplikovaného výzkumu a mezinárodní spolupráce vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Celé stanovisko zde: č._26_Stanovisko_SPCR_k_rozpočtu_na_VaVaI.pdf
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět