Stanovisko k návrhu novely směrnice EK týkající se matek

SP ČR nesouhlasí s postojem MPSV ke směrnici o zavádění opatření BOZP při práci těhotných či kojících žen


Evropská komise předložila v říjnu 2008 balíček iniciativ v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, jehož součástí je mj. návrh revize směrnice o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.

Návrh novely směrnice obsahuje řadu změn zejména v oblasti úpravy pracovní doby či zvýšené ochrany žen před propuštěním. Opozici v Radě vyvolala zejména tato dvě opatření:
  • prodloužení délky mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů s volitelnou dobou nástupu na mateřskou dovolenou,
  • návrh na výši odměňování (sociální dávky) srovnatelnou s výší předcházejícího příjmu, v mezích případného stropu, který není nižší než dávky nemocenské.
Když pak Evropský parlament ještě v rámci trialogu přitvrdil a žádal 20 týdnů a stoprocentní náhradu, jednání se zablokovala.

V návrzích REFIT se pak návrh ocitl mezi hlavními kandidáty na stažení z projednávání. Komisařka Jourová zprvu deklarovala vůli návrhu na stažení vyhovět, pokud se členské státy nedohodnou do 6 měsíců. Nyní, zdá se, naslouchá snaze frakce S&D vrátit návrh novely na jednací stůl. Lotyšské předsednictví navrhuje problematiku řešit v rámci neformální pracovní skupiny.

Takovýto postup považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za nestandardní, nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí měnit pozici, aniž je oficiálně předložen kompromisní návrh Evropského parlamentu. Navíc je dotčená směrnice součástí rodiny směrnic BOZP a svůj primární účel naplňuje. 

pdfPlné znění stanoviska SP ČR822.35 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět