Stanovisko k návrhu změn zákonů k evidenci tržeb

SP ČR odmítá záměr návrhu novely zákona o DPH neumožnit podání datovou schránkou.

MF ČR v rámci Návrhu zákona měnícího zákony související s návrhem zákona o evidenci tržeb začlenilo i úpravu Zákona o DPH, v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení, s jehož zavedením Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasil a několikrát vyjadřoval obavy nad dopady a možné praktické problémy pro poctivé subjekty.
Konkrétně je navrhováno, že podání u DPH bude akceptováno pouze skrze aplikaci Finanční správy („EPO“), nikoliv skrze datovou schránku. Tzn., podání učiněné datovou zprávou skrze datovou schránku, tedy „elektronickým způsobem“, by nemělo účinky podání.
SP ČR se proti návrhu a postupu MF ohradil, předložil věcné argumenty a požádal o odborně vedenou věcnou diskusi se zástupci zaměstnavatelů.
Stanovisko s argumenty a postojem SP ČR bylo zasláno příslušným pracovníkům Ministerstva financí. Dopisem byl dále osloven ministr financí (A.Babiš) a ministr pro legislativu a lidská práva (J. Dienstbier), kde SP ČR upozornil na dopady a nesouhlas s návrhem, který navíc neprošel připomínkovým řízením. Následně došlo k požadavku ministra pro legislativu, aby MF postup vysvětlilo. MF ČR a GFŘ (Generální finanční ředitelství) pozvalo SP ČR k osobnímu jednání a diskusi k danému tématu a vyjádřilo ochotu se věcně bavit a hledat kompromis. V současnosti probíhají jednání o kompromisu a naplnění některých našich požadavků.
STANOVISKO uplatněné v dodatečném zkráceném vnějším připomínkovém řízení viz 33_Stanovisko_k_NZ_elektronická_evidence_tržeb.pdf

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět