Stanovisko k řešení problematiky výkupu kovových odpadů

SP ČR požaduje přepracování návrhu "Komplexního řešení problematiky negativních vlivů při výkupu kovových odpadů" a vyhlášení řádného připomínkového řízení

Zásadní i technické připomínky k návrhu, předloženého MŽP lze nalézt ve stanovisku  36_Stanovisko_k_NV_výkup_kovového_odpadu.pdf

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět