Připomínky k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Jaké změny vyhláška zavádí

Vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška upravuje:

  • Rozsah vedení evidencí
  • Rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí
  • Minimální rozsah ověření údajů autorizovanou obalovou společností
  • Pravidla výpočtu využití odpadu z obalů

 Vybrané připomínky ze stanoviska Svazu:

  • Upozorňujeme na nejasné definice zpoplatněných obalů
  • Konstatujeme, že uvedená metodika výpočtu získávání kovů pro další recyklaci není uplatnitelná z důvodu, že nereflektuje skutečný způsob získávání kovů ze škváry ze spalování
Celé stanovisko naleznete ZDE.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět