Stanovisko k Akčnímu plánu na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými

SP ČR požaduje prosadit  do plánu systém "bio hospodaření", zefektivnit a precizovat statistiku ČSÚ vztahující se k evicenci odpadů 

 

Stanovisko_k_Akčnímu_plánu_na_podporu_zvyšování_soběstačnosti_ČR_v_surovinových_zdrojích_substitucí_primárních_zdrojů_druhotnými.pdf

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět