Stanovisko k Národnímu akčnímu plánu energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR (dále jen NAP EE) z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu má popisovat, jak ČR splní svůj závazek před Evropskou komisí zvýšit energetickou účinnost ekonomiky o 20 % do roku 2020.

Předkládaná aktualizace NAP EE se soustředí především na soupis dotačních možností a popis transpozice/implementace směrnice (nedostatečně specifikuje řadu dodatečných opatření a pouze popisuje implementaci, což není cílem NAP EE). Dokument obsahuje detailní popis u existujících opatření, ale u plánovaných chybí koncepce a rozpracování. Nedostatečně tak popisuje strategii dosažení cíle, není zřejmé, jaké cíle jsou pro navržená období (2014-18 a 2019-20). Považujeme tedy za nutné přepracovat NAP EE s cílem připravit komplexní a vydiskutovaný dokument, který bude sloužit jako reálné vymezení a definování kroků, kterými Česká republika naplní své cíle v oblasti energetické účinnosti.


Celé stanovisko najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět