Stanovisko k návrhu zákona o odpadech

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil řadu zásadních připomínek k projednávanému materiálu.

 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložilo k připomínkám dva zákony. Zákon o odpadech a Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. K návrhu Zákona o odpadech Svaz uplatnil 13 zásadních obecných připomínek a 70 zásadních připomínek ke konkrétním ustanovením návrhu zákona.

Celý pozičně-informační článek naleznete zde.

Konkrétní stanovisko s jednotlivými připomínkami naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět