Stanovisko ke Zprávě o České republice 2016 (tzv. Country Report)

V řadě záležitostí shoda s Komisí, některé věci však Svaz ve zprávě postrádá.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vítá, že Komise pokračuje v předkládání národních zpráv v dostatečném předstihu tak, aby je bylo možno projednat na národní úrovni, zohlednit při přípravě aktuálních národních programů reforem, konzultovat je se sociálními partnery a zapojit i další zainteresované strany.

SP ČR oceňuje, že Komise zohlednila požadavek členských států i sociálních partnerů, aby se národní zprávy a následná specifická doporučení nestaly jen formálním technickým „cvičením“, ale splnily také své politické poslání s důrazem na kvalitu implementace. Letošní národní zpráva je lépe strukturovaná a je z ní patrná snaha Komise o hlubší pohled na situaci a potřeby české ekonomiky.

Stanovisko zdůrazňuje záležitosti, ve kterých se SP ČR s Komisí shoduje a které naopak SP ČR ve Zprávě postrádá.

pdfPlné znění stanoviska397.72 KB

Komise zveřejnila „country reports“: Jak si vede ČR?

BUSINESSEUROPE: Reformní úsilí členských států je nedostatečné

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět