Stanovisko ke směrnici o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Svaz průmyslu a dopravy ČR posoudil chystanou revizi SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změněsměrnice Rady 96/61/ES.

Svaz připravil několik pozměňovacích návrhů k revizi směrnice, jež by mohly pomoci zefektivnit fungování trhu s emisními povolenkami po roce 2021 a přispět tak k lepšímu plnění klimaticko-energetických cílů EU.

Koncepční dokument (v AJ) naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět