Vyšlo další číslo časopisu OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo pátý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelé v něm naleznou praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.


Aktuální číslo představuje např. podrobně V. výzvu programu Úspory energie, V. výzvu programu Obnovitelné zdroje energie nebo III. výzvu programu Spolupráce–Technologické platformy.

Představeno je také téma kontroly statusu malých a středních podniků, k čemuž v Brně na ÚOHS proběhla konference. Zde byl jako problematický označen zejména přístup k vazbám mezi podniky ve skupině a nejasnosti definice MSP, které způsobují neúměrnou administrativní zátěž jak pro poskytovatele, tak pro příjemce podpory.

Proběhlo první zasedání Platformy pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021–2027 (OP K), tedy budoucího operačního programu v gesci MPO. Mezi nejdůležitější informace patřil výčet změn plánovaných v návrhu legislativy pro budoucí programové období, dále pak představení klíčových dokumentů, které přípravu budoucí koheze zastřešují, či nastínění pěti základních cílů politik, z kterých se hned tři tematicky týkají MPO. Představen byl rovněž i předběžný návrh struktury OP K či harmonogram přípravy programového dokumentu.

Mezi tradiční rubriky patří nejčastější chyby žadatelů. Nyní se zaměřuje na program ICT a sdílené služby, kde patří zejména mezi problematické dokládání položkového rozpočtu.

MPO pořádalo také seminář k tématice sucha, kde představilo podnikatelské veřejnosti konkrétní možnosti podpory inovativních/úsporných opatření pro hospodaření s vodou a možnosti podpory technických řešení pro recyklaci vod zejména ve výzvách OP PIK.

Představen je nový finanční nástroj pro podporu start-upů. MPO ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) zahájilo realizaci nového finančního nástroje v rámci programu Rizikový kapitál (OP PIK) za účelem podpory start-upů. Finanční nástroj má podobu tzv. Fondu fondů, jehož správcem je EIF, a umožňuje začínajícím podnikatelům ucházet se o kapitálovou investici i účast v akceleračním programu na rozvoj svého podnikání u vybraných profesionálních investičních fondů.

Na závěr jsou představeny aktuální otevřené výzvy.

Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět