Podpora vývoje a aplikací 5G pro průmysl i zemědělství

Technologická agentura ČR (TA ČR) v sedmé veřejné soutěži pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND podporuje projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších. Tato podpora moderního průmyslu je důležitou možností pro rozvoj průmyslové automatizace a Průmyslu 4.0, kterou lze využít také v zemědělství, médiích i jiných oblastech. 

Za důležité považujeme zdůraznit, že je tato výzva jedinečnou šancí vyvinout jednotlivé produkty i technologické celky tak, aby byly schopné efektivně využívat komunikační infrastrukturu 5G a tím podstatně zvýšit jejich konkurenceschopnost v následujících obdobích.  

NASTAVENÍ VÝZVY

Alokace: 300 mil. Kč ze zdrojů Národního plánu obnovy ČR a bude tedy financována z prostředků Evropské unie

Zaměření soutěže:

 • podpora projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”)
 • Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP.
 • Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.
Termíny:
 • Podávání žádostí je možné do 13. 6. 2022.
 • Termín vyhlášení výsledků bude do 31. 12. 2023.
 • Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 3. 2023.
 • Délka realizace: 12–36 měsíců.

Příjemci podpory:

 • Hlavním uchazečem mohou být podniky všech velikostí, které řeší projekt samostatně, a/nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Výše dotace:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

Míra podpory:

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Způsobilé kategorie nákladů:

 • osobní náklady – včetně stipendií;
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat pouze metodou “flat rate” do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé náklady daň z přidané hodnoty.

Další podmínky:

 • Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh projektu do této veřejné soutěže a maximálně jeden návrh projektu do souběžně vyhlášené 6. veřejné soutěže programu TREND.
 • Hlavní uchazeč musí prokázat dvouletou účetní historii.

Prezentace a videozáznam z webináře naleznete ZDE.

Bližší informace si můžete přečíst ZDE.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět