Evropská komise předpokládá, že české HDP letos klesne o 7,8 %

Evropská komise připravila tzv. letní ekonomickou predikci. Tato aktuální předběžná predikce především reaguje na šíření pandemie, která bezprecedentně zasáhla do ekonomického vývoje Evropy a též na celosvětově vyvolanou nejistotu.

Komise očekává, že česká ekonomika zažije po mezičtvrtletním 3,3% propadu HDP v prvním kvartálu ještě hlubší pokles – ve druhém čtvrtletí by mohlo české HDP klesnout až o 10,7 %. Ve třetím kvartálu by se ale mezičtvrtletně již měla ekonomika odrážet „ode dna“ a měla po propadu dospět k 4,4% růstu a posledním kvartálu roku 2020 by měl být 3,5% růst. Na růstu se projeví ta odvětví, která po rozvolnění restrikcí znovu začala pracovat a kde se obnovily přerušené dodavatelské řetězce (například subdodavatelské řetězce v automotive, v elektrotechnickém průmyslu). Ovšem oblasti jako pohostinství, turistika, doprava či další sektory, orientované na klienty, se budou zotavovat déle.

Pro celý rok 2020 Komise odhaduje pro ČR meziroční propad o 7,8 % a v roce 2021, tedy opět ve srovnání s krizovým rokem 2020, by měl již nastat růst 4,5 %. Tahounem očekávaného růstu HDP v roce 2021 bude nadále spotřeba domácností, a to bez ohledu na to, že mzdy, platy i důchody porostou pomaleji. Investice, které měly dosud klesající trend, který zvýraznily dopady pandemie, budou patrně v roce 2021 opět narůstat. Obecně ale Komise vnímá, že ČR bude negativně ovlivněna slabší poptávkou klíčových ekonomických partnerů, což platí pro automobilový sektor celé EU.

V klidných časech jsme si zvykli, že změny vývoje vyspělejších a bohatších ekonomik a eurozóny jsou obecně menší, ale odhad pro rok 2020 a třetí čtvrtletí stejného roku se odrážejí od síly přijatých restriktivních opatření a následků. Průměrně by dle Komise měla eurozóna klesnout v roce 2020 o 7,8 %, ve druhém kvartálu by měl být pokles přes 13 %. Celá EU by měla klesnout o 8,3 %. V Německu by měl být pokles o něco nižší, konkrténě EK předpovídá 6,3 %, což je vzhledem k významu a velikosti německé ekonomiky „brzdícím“ faktorem vyššího negativního propadu celé EU. Ovšem země jižního křídla EU/eurozóny čekají propad více než 10 % za celý rok 2020 (druhý kvartál by měl v těchto zemích vykázat pokles až kolem 15 %). Obdobně významně mohou klesat i další ekonomiky, kde byl projev pandemie výraznější, jsou závislé na jednom sektoru průmyslu a vzhledem k jejich velikosti je i několik firem klíčových nebo v těchto zemích restrikce cestování ovlivnily turismus (např. jde o Belgii, Slovensko, Chorvatsko).

Spotřebitelské ceny by měly v roce 2020 vzrůst o 2,8 % a v roce 2021 bude růst cen na 2,2% úrovni. Předpověď inflace pro EU i eurozónu se drží pod 1 % a v roce 2021 jen mírně nad 1% růstem. Cenový růst v ČR tak dle Komise zůstane nad 2 %, což je nadále více než je průměr v zemích, které přijaly euro.

Naše vlastní předpověď pro vývoj produktu je stejná jako evropská: pro ČR letos čekáme propad o 7,8 %. Pro příští rok růst českého HDP o 4,8 %. Tuto predikci jsme publikovali spolu se souhrnem názorů na ekonomický vývoj ostatních institucí v polovině května (článek „Jarní pohledy na vývoj ekonomiky v ČR a EU" zde) a vycházeli jsme z ní i při odpovědí do přehledu prognóz Ministerstva financí ČR, kterého se účastníme (49. Kolokvium zde).

Jak jsme v květnu uvedli, míru nezaměstnanosti čekáme pro letošní i příští rok minimálně nad úrovni 3,3 %. Trh práce je ovlivněn nezaměstnaností lidí, kteří ztratili práci v sektoru služeb ovlivněných zákazem provozu a souvisejícími restriktivními opatřeními, tak i v dalších sektorech s ohledem na propad domácí i zahraniční poptávky v řadě oborů. Přesto se firmy primárně snaží maximum zaměstnanců udržet.

tabul

Předpoklad téměř 8% poklesu ilustrují i dosud zveřejněná data o klíčovém ukazateli v ČR – průmyslové výrobě. Květnová data ilustrují poměrně zásadní 25,7% meziroční pokles, což je ale mírné zlepšení oproti dubnu, kdy byl pokles dokonce přes 33 %.

Predikce pro letošní rok se budou postupně zpřesňovat podle toho, jak budou dostupná data, neboť „lockdown“ evropských ekonomik přišel v březnu a více nám řeknou skutečná data o vývoji HDP za druhý kvartál.

Letní predikci Evropské komise naleznete zde

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět