Informace k vycestování cizinců z ČR k 16. červenci 2020

Upozorňujeme, že ke dni 16. července 2020 jsou povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena.

Těm, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, MV ČR důrazně doporučuje, aby se obrátili se žádostí o zajištění repatriace na svůj zastupitelský úřad a dostavili se do 16. července 2020 na pracoviště OAMP MV ČR.

Výše uvedené neplatí pro ty cizince (ze třetích zemí), jejichž ekonomická činnost je vykonávána na základě povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ti zde mohou zůstat až do 16. září 2020 (viz usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020).

Podmínkou je, že mezi zaměstnavatelem a cizincem bude sjednáno prodloužení základního pracovněprávního vztahu nebo uzavřen nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby trval po dobu platnosti tohoto opatření. Po splnění těchto podmínek se doba platnosti povolení k zaměstnání, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září 2020.

Více informací naleznete na stránkách MV ČR.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět