Matice opatření ministerstva by měla více zohledňovat úsilí firem

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo tzv. Matici opatření postupu při zhoršení nebo zlepšení epidemiologické situace v ČR. Upozorňuje, že strategický plán by měl více reflektovat, že firmy dělají vše pro to, aby jejich provozy byly maximálně bezpečné.

„Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše volání po přehledné tabulce opatření, která nastaví jasná pravidla při zhoršení i zlepšování epidemiologické situace. Postup Vlády při její tvorbě by ale měl být transparentnější a podniky by měly mít možnost při její přípravě přispět svými zkušenostmi,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„I když jsme nedostali možnost se přímo podílet na tvorbě tohoto plánu, podařilo se nám v krátké době získat od firem zpětnou vazbu, které návrhy vidí jako problematické. Tu jsme předali Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Žádáme vládu, aby při dalším postupu v boji proti pandemii zohlednila úsilí našich firem zamezit šíření pandemie, ale také jejich snahu udržet si v nelehkých podmínkách své zaměstnance a provoz,“ dodává Hanák.

Členové Svazu průmyslu přijali celou řadu hygienických opatření, aby zabránili šíření koronaviru ve svých provozech. Jsou zapojeni do trasování, řada z nich své zaměstnance preventivně testuje. Svaz průmyslu již v první vlně na základě zkušeností svých členů vytvořil Manuál hygienických opatření. Nyní ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků tato opatření aktualizoval a vydal tzv. Hygienický manuál 2.0.

„Z našich zkušeností víme, že firmy dělají, co je v jejich silách a maximálně se snaží dodržovat i doporučení ministerstva. Tam kde je to možné, si lidé berou na pondělí 16. listopadu volno, jak apeloval na podniky ministr zdravotnictví. Proto i my za firmy žádáme, aby s námi ministerstvo spolupracovalo a dalo nám na vyhodnocení zveřejněné tabulky dostatek času,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ministerstvo by mělo vyjasnit, zda je tzv. Matice opatření navázána na další prodloužení nouzového stavu, nebo jak se příslušná opatření z tabulky budou provádět a v jakém časovém horizontu. Není zcela zřejmé, proč i nejzákladnější stupeň opatření vyžaduje nouzový stav a nestačí např. forma doporučení Vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. Je také nutné vyjasnit, jak bude vypadat přechod mezi jednotlivými stupni. Je potřeba zajistit transparentní informování firem, zaměstnanců a všech zúčastněných.

„Věříme, že v dalším boji proti pandemii budeme moci více pomáhat v rámci nově zřizované poradní pracovní skupiny Ministra zdravotnictví, kam jsme nominovali naše odborníky,“ uzavírá Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu.

Podrobné informace k protiepidemickému opatření (PES) naleznete zde.

kategorie Tiskové zprávy
zpět