Milan Chromík bude mít v představenstvu na starosti agendu odpadů

Milan Chromík MSc. zdroj SP ČR

Nový člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Milan Chromík, ředitel divize odpady pro ČR a SR společnosti Veolia Česká republika, a.s., bude mít v představenstvu SP ČR na starosti agendu odpadů. „Chtěl bych se věnovat zákonům o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností,“ řekl po svém schválení ve funkci Valnou hromadou SP ČR v Brně Milan Chromík.

Problematikou odpadů se v SP ČR dlouhodobě zabývá speciální pracovní skupina, která spadá pod expertní tým SP ČR pro environmentální politiku. „Co se zákona o odpadech týče, chtěli bychom co nejvíce zamezit skládkování. Naším cílem je přesunout odpady více k recyklaci, k oběhovému hospodářství, jak to říká Evropská unie,“ konstatoval Milan Chromík. Sladění s normami EU by mělo nastat také u nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět