Stanovisko k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil řadu zásadních připomínek k projednávanému materiálu.

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložilo k připomínkám dva zákony. Zákon o odpadech a Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. K zákonu bylo Svazem uplatněno 13 zásadních obecných a 171 zásadních konkrétních připomínek.

Celý pozičně-informační článek naleznete zde.

 

Samotné stanovisko s konkrétními připomínkami naleznete zde.


Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět