Stanovisko k novele nařízení vlády o přípustném znečištění povrchových vod

Svaz žádá přejmenování Přílohy č. 7 tak, aby bylo jasné, že navrhovaná opatření se týkají výlučně čistíren městských odpadních vod.

Svaz dále žádá přepracování zprávy RIA a zrušení radikálního omezení technologií, které se mohou použít na dosáhnutí požadovaných emisních hodnot na odtoku z ČOV.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět