Konference v pražském Národním muzeu udělala tečku za projektem Udržitelnost sociálního dialogu

Projekt „Udržitelnost sociálního dialogu – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů" umožnil zpracovat přes 30 analýz zkoumajících dopad na podnikatelskou sféru v ČR, zorganizovat více než 360 seminářů a 90 diskusních setkání, připravit e-learningové kurzy a odborné publikace či provozovat webový portál www.socialnidialog.cz.

„K nedílné součásti projektu patřila i každodenní činnost regionálních zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR, díky níž se podařilo vybudovat cenné partnerství mezi podniky a ostatními sociálními partnery v regionech," doplnil koordinátor projektu Ondřej Gbelec.

To je stručné shrnutí konferenceCo všechno pro vás děláme? aneb Své zájmy dokážeme lépe hájit společně", která se uskutečnila 16. května v Nové budově Národního muzea v Praze a znamenala závěrečnou „tečku" za výše uvedeným projektem. Součástí akce, jíž se zúčastnilo na sedm desítek hostů, byla i prohlídka výstavy Monarchie probíhající v Národním muzeu.

Analýzy Administrativní zátěž podniků a Možnosti změn právní úpravy agenturního zaměstnávání v ČR představila ředitelka Sekce zaměstnavatelské SP ČR Jitka Hejduková, její zástupce Miloš Rathouský se ve svém vystoupení zabýval středním odborným vzděláváním ve vazbě na trh práce.

Na konferenci vystoupili kromě zástupců SP ČR také odborníci. Jmenujme autorku analýzy s názvem Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU Jaromíru Kotíkovou nebo spoluautora Analýzy systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru Aleše Kroupu, oba z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Prezentaci s názvem Ekonomický, sociální a kulturní význam sklářského a bižuterního průmyslu v České republice měl Vlastimil Hotař z Technické univerzity v Liberci.

Regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj Petr Holica se ve svém vystoupení zabýval ekonomickým a sociálním významem průmyslu v tomto regionu. „Chceme v kraji nový moderní průmysl. Přivede jej sem ale vzdělaná pracovní síla, výzkumná a vývojová centra a tradiční průmysl – doly, hutě, ocelárny – ve kterém může výzkum nadále aplikovat své vynálezy," uvedl.

A nechyběl ani pohled zaměstnavatelů – viceprezidenta Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Františka Neterdy a ředitele vnějších vztahů společnosti Advanced World Transport Petra Jonáka. „Projekt Udržitelnost sociálního dialogu měl pozitivní dopad na vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců," zhodnotil František Neterda.

„Ještě se s vámi ale neloučíme, neboť od 1. června se Svaz průmyslu a dopravy ČR plně zapojuje do projektu realizovaného Českomoravskou konfederací odborových svazů s názvem Regiony v centru dění. Právě tento projekt svými aktivitami dále navazuje na Udržitelnost sociálního dialogu," uzavřel Ondřej Gbelec.

Prezentace z konference

Výstupy projektu

Analýzy

  • Všechny zpracované analýzy v projeku jsou ke stažení zde.

E-learningové kurzy

  • Kolektivní vyjednávání - praktické příklady
  • Řešení kolektivních sporů - praktická příručka
  • Do kurzů se můžete zapsat na e-learnigovém portálu.

Publikace

Regionální kaleidoskop

  • Bulletin přinášející informace z dění v regionech
  • On-line verze jednotlivých čísel si můžete přečíst zde.

Základní data o projektu Udržitelnost sociálního dialogu

  • trval od 1. června 2010 do 31. května 2013.
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR byl jediným realizátorem.
  • veškeré výstupy (analýzy, publikace, bulletin Regionální kaleidoskop, e-kurzy) najdete na www.socialnidialog.cz.
  • byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

-eve-

 esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět