Poselství Radě pro konkurenceschopnost (COMPET)

Dne 4. prosince 2014 v Bruselu zasedne Rada pro konkurenceschopnost v sestavě ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu.

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost bude průřezového charakteru. V legislativní části se očekává zpráva o pokroku a přijetí obecného přístupu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou. Obecný přístup má být přijat i k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách a o osobních ochranných prostředcích.

Mezi hlavní nelegislativní body patří dvě politické rozpravy. Konkurenceschopnost průmyslu – agenda pro růst a zaměstnanost bude zahrnovat představení zprávy zmocněnců pro malé a střední podniky, politickou rozpravu delegací a přijetí závěrů Rady k tomuto tématu. Druhá politická rozprava se povede k bodu Posílení jednotného trhu ve všech jeho dimenzích – priority do budoucna.

Dále má Rada na programu přijetí závěrů o inteligentní regulaci, o posílení cestovního ruchu využitím kulturního, přírodního a námořního dědictví Evropy a o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v celní oblasti. V závěru italské předsednictví podá informaci o aktuálním stavu legislativního balíčku v oblasti ochrany spotřebitele a lotyšská delegace představí pracovní program nadcházejícího předsednictví. V rámci pracovního oběda vedoucích delegací se bude diskutovat o Investičním programu pro Evropu.

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, adresovala při této příležitosti dopisem paní Federice Guidi, italské ministryni pro hospodářský rozvoj, své tradiční poselství.

V dopise hodnotí návrh investičního balíčku jako krok správným směrem pro obnovení růstu, důraz však klade především na vytvoření atraktivního prostředí pro investice. BUSINESSEUROPE rovněž apeluje na pokrok v implementaci cestovní mapy pro průmyslovou konkurenceschopnost, jeho předpokladem je i odstranění překážek na vnitřním trhu ve všech jeho dimenzích.

Dopis BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 450 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět