BIAC vyzývá k investiční aktivitě

Doporučení BIAC pro činnost OECD

BIAC volá po zavedení komplexního rámce pro investice jak v zemích OECD, tak nečlenských zemích a silně podporuje aktualizovaný Strategický rámec pro investice (PFI) OECD. „Prioritou vlád po celém světě by měla být mobilizace soukromých investic, které podporují udržitelný hospodářský růst,“ řekl generální ředitel BIAC Bernhard Welschke na Globálním fóru o mezinárodních investicích pořádaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Istanbulu 5. 10. 2015. „Globální podnikatelská komunita cítí jako naléhavé, aby vlády upustily od vzájemně si odporujících požadavků na investory a nepříznivých opatření, jako je např. nucená lokalizace dat.“

„OECD je místem, kde mohou být otázky globálních investic analyzovány, diskutovány a podporovány,“ dodal pan Welschke. „Nyní je více než kdy jindy důležité zabývat se možnostmi politik, pokud jde o podporu komplexního režimu, který umožní obchod a investice, a zahrne stabilní právní ochranu investorů a funkční mechanismus pro řešení sporů. Vlády musí uznat, že protekcionismus, byrokracie a bariéry na trzích působí značné náklady.“

Doporučení BIAC pro práci OECD v oblasti investic jsou shrnuty v materiálu „Proaktivní investiční agenda“, který se dotýká širokého spektra klíčových témat, zahrnujících mj. zásadní roli globálních hodnotových řetězců, rovné podmínky pro konkurenci státních a soukromých podniků („competitive neutrality“), zlepšení podmínek pro dlouhodobé investice, mechanismy pro řešení sporů mezi investorem a státem, bilaterální investiční smlouvy, zdanění v oblasti mezinárodních investic.

pdfDoporučení BIAC „Proaktivní investiční agenda pro rok 2016“519.52 KB (AJ)

pdfVýstupy z Globálního fóra OECD-G20 o mezinárodních investicích 2015 „Mezinárodní investiční politiky ve vyvíjející se světové ekonomice“ 531.38 KB(AJ)

Strategický rámec OECD pro investice (PFI) (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět