Stanovisko SP ČR k Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory OPŽP

Svaz požaduje úpravu dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP v období 2014-2020, konkrétně zakázání podpory kotlů na uhlí a snížení podpory kombinovaných kotlů v následujících výzvách.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět