Stanovisko ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je strategický dokument vlády stanovující dlouhodobé priority rozvoje ČR, které by měly zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Svaz požaduje zejména návaznost na další, již vytvořené, strategické dokumenty a úpravy v oblasti vědy a výzkumu a energetiky.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět