Stanovisko k programu Národní centra kompetence

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR vznik nového programu Technologické agentury ČR s názvem Program na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 jednoznačně podporuje a očekává od něj konsolidaci současného roztříštěné ho systému.
 
Považuje však za důležité doplnit a vyjasnit záležitosti obsažené v následujících připomínkách. Řada dotazů/připomínek byla již i ústně s předkladateli konzultována, nyní pro přehlednost je shrnujeme i písemně.
 
Celé stanovisko s konkrétními připomínkami zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět