Stanovisko k programovému dokumentu OP TAK 2021-2027

SP ČR dlouhodobě OP TAK podporuje jako významný prvek v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství v následujících letech. Považujeme však za nutné materiál ještě vyjasnit či doplnit, aby se neopomněly některé důležité segmenty při jeho implementaci.

 

Cíle OP TAK

Cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie na českou ekonomiku a podnikatele, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových řetězcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Zaměření OP TAK

Samotný program je strukturován do šesti priorit, z toho pět věcných se zaměřuje na:

  • posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace;
  • rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;
  • rozvoj digitální infrastruktury;
  • posun k nízkouhlíkovému hospodářství a
  • efektivnější nakládání se zdroji.

Poslední priorita, kterou je technická pomoc, slouží k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro úspěšnou implementaci OP TAK.


Pozice SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) dlouhodobě OP TAK podporuje jako významný prvek v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství v následujících letech. Považujeme však za nutné materiál ještě vyjasnit či doplnit, aby se neopomněly některé důležité segmenty při jeho implementaci.

Žádáme mimo jiné podporu snižování emisí skleníkových plynů, bateriových a energetických úložišť, infrastruktury na zkapalnění plynů, opakovaného použití vyčištěné odpadní vody či posílení recyklace materiálů. Důležitým požadavkem je také podpora propojování škol a praxe v rámci vzdělávacího systému či podpora technologických platforem.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět