Stanovisko k projektu transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku

SP ČR podporuje projekt transformace ČMZRB na národní rozvojvou banku České republiky.

Projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na národní rozvojovou banku České republiky oceňujeme z pohledu cíle systematické konsolidace vybraných aktivit při využívání finančních nástrojů k rozvoji národní ekonomiky. Zároveň mohou projekty realizované díky podpoře této banky (např. v dopravní, vodohospodářské a odpadové infrastruktuře) zvýšit „konkurenceschopnost“ a atraktivnost méně zalidněných lokalit ČR. Jde o vhodnou aktivitu, kterou lze aktivněji využít dostupné zdroje pro investice v ČR (např. zdroje z EFSI). Svaz projekt transformace podporuje.

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy si můžete přečíst zde.

 

Vladimír Štípek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět