Stanovisko SP ČR k návrhu rámcové pozice ČR k návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na ŽP

Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků lze označit za problematický a v rozporu s balíčkem směrnic oběhového hospodářství.
 
Návrh, který se měl původně zabývat omezením pro vybrané výrobky na jedno použití ve smyslu plastového nádobí a kelímků na kávu, zcela nesystémově a nekoncepčně zasahuje ve svém textu do již schváleného souboru směrnic oběhového hospodářství, jehož součástí je i obalová směrnice. Zaměřuje se pouze na část plastů, a to sortiment nápojového PET, pro který stanovuje další výši regulace. Považujeme tento krok za velice nestandartní a ve své podstatě odporující schváleným parametrům obalové směrnice.

Svaz a jeho členové vnímají pozitivně potřebu ochrany životního prostředí, účastnili se příprav návrhu balíčku směrnic. Rovněž někteří naši členové mají vysoce nastavené ambice v dosažení míry recyklace nápojového PET. Přesto však nedoporučujeme přijímat tento závazek jako mandatorní, navíc v odlišné směrnici, která není směrnicí obalovou. Celé pojetí této směrnice jde proti zájmům zachování otevřeného trhu a jedná se v tuto chvíli o diskriminaci jednoho typu obalu uváděného na trh.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět