Stanovisko k programovému dokumentu IROP 2021-2027

IROP 2021-2027

Hlavním cílem podporovaných intervencí Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území.

IROP je členěn do šesti priorit, z toho do pěti věcných priorit a jedné priority zaměřené na technickou pomoc. Priority IROP vychází z Cílů politiky definovaných v článku 5 Obecného nařízení. Priorita 1 je zaměřená na zlepšení výkonu veřejné správy, priorita 2 na rozvoj městské mobility, revitalizaci měst a obcí, ochranu obyvatelstva, priorita 3 na rozvoj dopravní infrastruktury, nejobsáhlejší priorita 4 na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastrukturu a rozvoj kulturního dědictví a priorita 5 je zaměřená na komunitně vedený místní rozvoj.


Pozice SP ČR

SP ČR doporučuje v rámci specifického cíle týkajícího se digitalizace doplnit mezi cílové skupiny i výzkumné organizace. V rámci specifického cíle týkajícího se kvality životního prostředí je pak třeba u typu příjemců místo s pojmem veřejné výzkumné instituce pracovat s pojmem výzkumné organizace.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět