Stanovisko ke Zřízení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu

Účel zřízení

• NKS se zaměří primárně na koordinaci jednotlivých poskytovatelů při implementaci relevantních reforem a investic Národního plánu obnovy v oblasti VaVaI a plnění souvisejících cílů.
• Dále bude koordinovat přístup k podpoře průmyslového výzkumu, hodnotit a formulovat doporučení v oblasti sbližování podmínek pro poskytování podpory.
• Bude také posuzovat nastavení struktury komplementárních programů podpory podléhajících RIS3 strategii a naplňujících její cíle.
• Administrativně a organizačně zabezpečí činnost NKS MPO.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

• Žádáme, aby byl Svaz průmyslu a dopravy ČR zařazen mezi členy Národní koordinační skupiny (NKS).
• Navrhujeme doplnit z legislativních důvodů Statut tak, aby se NKS zabývala jen průmyslovým výzkumem.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět