Stanovisko k Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

Cíl programu

  • umožnit podporovat aktuálně vznikající potřeby a pružně definovat, případně korigovat, témata veřejných soutěží;
  • postupně přebrat podporu oblastí několika programů TA ČR, které budou v následném období ukončeny;
  • napomáhat k naplňování cílů národních i regionálních strategií;
  • optimalizovat přípravu a implementaci veřejných soutěží;
  • působit komplementárně vůči resortním programům a průřezově s možností podpory mezioborových témat výzkumu;
  • umožnit využití synergií s unijními a operačními programy.

Připomínka Svazu průmyslu

  • Žádáme o nahrazení hodnot indikátorů „studie“ hodnotami skutečných indikátorů, které bude při průběžném a závěrečném hodnocení programu možné vyhodnotit.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět