Stanovisko SP ČR ke Strategii pro jednotný digitální trh

Priority SP ČR v rámci jednotného digitálního trhu

SP ČR reaguje na sdělení Evropské komise „Strategie pro jednotný digitální trh“, které je souhrnem iniciativ k co nejlepšímu využití příležitostí nabízených digitální ekonomikou.

Tuto iniciativu Evropské komise vítáme jako pokračování konzistentních snah Komise o prohlubování jednotného vnitřního trhu a aplikaci Digitální agendy pro Evropu jako jedné z vlajkových iniciativ Strategie Evropa 2020. V dokumentu SP ČR identifikoval řadu svých priorit a předkládá nyní své obecné stanovisko s tím, že průběžně v budoucnu se bude specificky vyjadřovat k jednotlivým prioritám.  Apeluje také na českou vládu, aby nastavila konzistentní a koordinovanou strukturu pro implementaci Strategie na národní úrovni.

pdfStanovisko SP ČR ke Strategii pro jednotný digitální trh854.72 KB

Digitální šance pro Evropu -Sdělení Evropské komise „Strategie pro jednotný digitální trh“

Tereza Šamanová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět