Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí

V doporučující připomínce navrhujeme zaměřit se na tzv. "soft" opatření

Stanovisko_k_Vyhodnocení_Státního_programu_na_podporu_úspor_energie_a_využití_OZE.pdf

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět