Stanovisko k Aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (2019)

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě usiluje o větší podporu alternativních paliv, která jsou pro Českou republiku důležitá jak z environmentálního, tak z regulatorního pohledu při plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu.

Proto jsme velmi rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s dalšími přistoupilo k tolik potřebné aktualizaci NAP CM. Zároveň však v našich připomínkách níže žádáme dílčí doplnění např. v podobě zavedení přímých pobídek pro financování investiční podpory na výstavbu zkapalňovacích stanic na LNG, další opatření pro podporu výstavby dobíjecích stanic a plnících stanic či odstranění bariér v oblasti garážování vozidel na zemní plyn a vodík. Další připomínky upřesňují text NAP CM.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět