Stanovisko k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Svaz požaduje výjimku z kontrol spalinových cest u běžných plynových spotřebičů, u nichž neexistuje riziko vzniku požáru z důvodu jejich nízké výstupní teploty ze spotřebiče do spalinové cesty. Rovněž tak neexistuje jakékoliv riziko vzniku požáru u spalinových cest sloužících jako digestoře nad tepelnými spotřebiči. Proto požadavek na provádění kontroly spalinové cesty z důvodu prevence vzniku požáru u zařízení, kde toto riziko nehrozí, považujeme za neodůvodněný.

Stanovisko

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět