Stanovisko k Politice ochrany klimatu v ČR

Svaz průmyslu zpracoval připomínky k Politice ochrany klimatu v ČR (POK), kterou předkládá Ministerstvo životního prostředí.


Předkládaný dokument nesplňuje základní požadavky na to, aby mohl být považován za koncepční či strategický a spolu se Státní energetickou koncepcí se mohl stát cestovní mapou pro plnění naších klimaticko-energetických závazků.

V materiálu není dostatečně popsán předpokládaný vývoj emisí v jednotlivých sektorech, na kterém by měly být postaveny samotné cíle a opatření POK. Bez toho není možné zhodnotit či alespoň prognózovat, zda plánovaná opatření přinesou potřebný efekt, nebo že jsou třeba zcela nadbytečná. Při definici uvažovaných opatření je třeba vždy vyčíslit jejich přínosy a náklady. Bez toho nelze objektivně zhodnotit efektivitu daných opatření a nelze kvalifikovaně rozhodnout o jejich dopadech a účelnosti. Neobstojí ani často používaný výmluvný argument, že tyto údaje se dopočítávají v následných studiích RIA. Praxe jasně ukazuje, že jakýkoliv výsledek RIA přijetí legislativního či koncepčního materiálu neovlivní. Materiál svým načasování také nevhodně zohledňuje harmonogram stanovování našich závazků na úrovni EU.

Celé stanovisko najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět