Stanovisko k Aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR 2012 2020

Svaz požaduje například, aby mezi základní principy politiky životního prostředí byl doplněn princip „Oběhové hospodářství“, který je jedním z hlavních trendů pro následující roky, či zmínit problematiku Eko-designu jako jeden z hlavních aspektů prevence předcházení odpadů.

Dále princip nákladové efektivnosti by měl být doprovázen s principem konkurenceschopnosti ekonomiky. Také v oblasti zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu za zásadní považujeme zahájení procesu komplexní změny systému financování vodního hospodářství v ČR, které v materiálu chybí a kde je nadále neúnosné, aby byly podniky Povodí financovány zejména z poplatků za odběr povrchové vody několika málo největších průmyslových odběratelů.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět