Stanovisko k novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Svaz zveřejnil zásadní připomínky k novele zákona č. 100/2001 Sb. (transpozice směrnice 2014/52/EU).

Stanovisko s připomínkami naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět