Změny v Operačním programu Životní prostředí

Ve středu 22. 2. 2017 se za účasti zástupce SP ČR konalo 6. řádné zasedání Monitorovacího výboru OPŽP 2014-2020.
 
Významným úspěchem, který se podařilo prosadit je skutečnost, že v 2. výzvě již nebudou podporovány kotle spalující pouze uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle. Toto by mělo vést k dalšímu zlepšení ovzduší v krajích, kde jsou lokální topeniště, vedle dopravy a průmyslu, významným zdrojem znečišťujících látek v ovzduší. Další novinkou je skutečnost, že z programu by nově neměly jít na tzv. "mikro" energetická opatření, tedy například na lepší zateplení střechy nebo půdních prostor. Na tato opatření bude možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.
 
Dalším bodem jednání byla úprava dokumentu "Pravidla pro žadatele a příjemce", kde se podařilo prosadit, že instalace fotovoltaických systémů bude možné nově provádět i jako opatření v rámci dílčích energeticky úsporných opatření renovace veřejných budov. Doposud toto bylo možné pouze v rámci celkové energeticky úsporné renovace. Bude tak možné čerpat finanční prostředky v rámci Prioritní osy č. 5 "Energetické úspory" i na dodatečné instalace například v případě budov, které již v minulosti byly zatepleny apod.
 
Další informace o OPŽP naleznete ve informačním zpravodaji Operačního programu Životní prostředí zde
kategorie Z hospodářské politiky
zpět