Nový OPIK informuje o přípravě nového operačního programu

Šestnácté číslo časopisu přináší informace o výzvě v programu podpory Potenciál. Dále vyhodnocuje vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách seznamuje čtenáře, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Především však představuje práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

OP TAK

Na podporu českých podnikatelů z fondů EU se v programovém období 2021–2027 zaměří Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Celková alokace na plánované aktivity dosahuje výše 79,3 mld. Kč (81,5 mld. Kč vč. Technické pomoci), kterou počátkem března 2021 schválila Vláda ČR.

Program má být rozdělen do 5 priorit:

  • Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace s navrhovanou alokací 31,39 mld. Kč
  • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP - 9,9 mld. Kč
  • Rozvoj digitální infrastruktury - 5 mld. Kč
  • Efektivnější nakládání se zdroji - 3,88 mld. Kč
  • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství - 29,14 mld. Kč

V únoru až březnu roku 2022 se plánuje vyhlášení prvních výzev.

Kromě podrobnějšího představení všech priorit dále OPIK uvádí klíčové prvky Nařízení pro fondy EU v programovém období 2021–2027. Patří mezi ně oblast auditu, spolufinancování, kombinace dotací a finančních nástrojů či možnost podpory velkých podniků atd.

VIII. výzva programu Potenciál

MPO plánuje 27. května 2021 vyhlásit výzvu VIII programu Potenciál. Podrobnosti včetně alokace ve výši 1 mld. Kč jsou blíže uvedeny v dvouměsíčníku.

Programy Nízkouhlíkové technologie a Vysokorychlostní internet

V posledních výzvách Programu podpory Nízkouhlíkové technologie bylo schváleno 488 projektů. Z programu OP PIK byly dále na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu vypsány a úspěšně vyhodnoceny dvě výzvy, ze kterých je doporučeno k realizaci 64 projektů na zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro více než 47 tisíc domácností.

Nové programy ČMZRB

ČMZRB usnadní podnikatelům digitalizaci a další rozvoj jejich byznysu, v prvním čtvrtletí letošního roku rozšířila nabídku pro podnikatele o nové produkty. K nim patří tzv. SMART ZÁRUKA, RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO FOND, ELENA, S-PORADENSTVÍ, ZÁRUKA COVID SPORT A COVID ZÁRUKA CK.

Kontroly velikosti podniku

Téma kontroly a určení velikosti podniku se v poslední době stalo strašákem nejednoho žadatele, ale ve skutečnosti tomu stačí věnovat jen o trochu víc pozornosti a času při přípravě podkladů a využít informace uvedené v příručce k použití definice MSP.

Z hlediska kontroly tematických částí projektu lze pochybení rozdělit do tří oblastí:

  • • pochybení při kontrole finanční části projektu (zjednodušeno: kontrola účetnictví);
  • • pochybení při kontrole výběrových/zadávacích řízení;
  • • pochybení při kontrole statusu MSP.

Jak se problémům vyhnout ukazuje právě aktuální číslo OPIK.

Všechny čísla OPIK včetně aktuálního naleznete zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět