507. plenární zasedání EHSV

Komisi reprezentovali  Šefčovič a Malmströmová.
Ve dnech 22. -  23. 4.2015 se v Bruselu konalo 507. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Hostem první části zasedání byl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii, který řekl: „Energetická unie musí být společná vize, nejde jen o čtvrtý energetický balíček. Museli jsme překročit kritickou mez politické podpory. Impulsem byla energetická bezpečnost. Musíme mít holistický přístup, je to komplexní politika a musíme přizvat kolegy a kolegyně z oblasti dopravy, životního prostředí a zemědělství. Strategie byla přijata a jsem rád, že si získala tak širokou podporu. Je do ní vložena trojí víra: pro naše ekonomiky, občany a životní prostředí. Evropští občané od nás oprávněně žádají, aby se v budoucnu stali skutečně aktivními spotřebiteli a sami si určovali od koho a za kolik budou energii odebírat. Mluvím-li se zástupci podniků, říkají, že energetika je pro ně klíčová, a volají po nižších a konkurenceschopných cenách energií. Proto jsem rád, že jsme pro strategii získali širokou podporu právě podnikatelské komunity a že naše záměry jdou ruku v roce s cílem reindustrializace Evropy. Pokud jde o životní prostředí, budoucnost se nás bude ptát, co jsme dělali v době, kdy jsme ještě mohli proti globálnímu oteplování bojovat.“

Diskuse k obchodní politice a k transatlantickému partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) se zúčastnila Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro obchod: „TTIP není jedinou částí evropské obchodní politiky, máme velmi komplexní strategii, chceme spolupracovat se všemi partnery na světovém trhu. TTIP je ovšem prioritou, možná máme různé názory, ale shodneme se na tom, že tato dohoda přinese výhody všem občanům na obou stranách Atlantiku. Ale jsou i rizika, kterým se musíme vyhnout. TTIP představuje výhody pro hospodářství a nové příležitosti pro exportující firmy, 31 % Evropanů zaujímá pracovní místa, která profitují z vývozu a obchodních styků s USA, 30 % exportu přes Atlantik je realizováno 150 000 malých a středních podniků a je pro mě frustrující, jak jejich úsilí brzdí byrokracie a administrativní překážky. Lepší spolupráce a regulace, to také vytvoří ekonomické výhody. USA mají nejlepší regulátory na světě. Vytipovali jsme 9 - 11 oblastí, kde jsme hodně blízko. Kde naše názory budou rozdílné, tam spolupracovat nebudeme.“

Druhý den zasedání oslovil členy EHSV, Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, který představil tři hlavní priority Evropské komise – investice, fiskální disciplínu a strukturální reformy. Na dotaz, jaké další daně bude navrhovat, řekl: „Moje strategie po dobu mého mandátu je daně dále nezvyšovat. V daňové oblasti se dá ještě hodně udělat. Já jsem byl ministrem financí ve Francii a vím, že lidé si přejí především daně spravedlivé, transparentní a jednoduché. Daně by se neměly dále zvyšovat.“

Na 507.  plenárním zasedání EHSV byla projednána a přijata následující stanoviska:

  • CCMI/127 Průmyslová politika pro evropský sklářský průmysl
  • ECO/369 Městská agenda
  • REX/420 Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Albánií
  • INT/754 Samoregulace a společná regulace v legislativním rámci EU
  • TEN/566 Plán jednotného dopravního prostoru
  • TEN/562 Rozvoj systému správy navrženého v souvislosti s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek409.55 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV – duben 20151.38 MB (AJ)

Vystoupení místopředsedy Komise Šefčoviče k energetické unii (AJ)

pdfEHSV: Souhrn přijatých stanovisek na 507. plenárním zasedání 294.65 KB


Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět