Stanovisko k Analýze k možnostem zohlednění environ. prvků v sazbách spotřebních a energetických daní

Svaz předložil k materiálu ministerstva financí zásadní připomínky.
 

Bez snižování emisí z menších zdrojů, jako jsou lokální topeniště nebo doprava, nelze dosáhnout cílů české
ani evropské energetické politiky a nelze ani naplnit cíle Pařížské dohody. A nelze se zbavit znečištění ovzduší,
které zhoršuje kvalitu života na venkově a menších městech a na něž každý rok umírají tisíce lidí.

Celé stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět