Stanovisko k tzv. silničnímu balíčku

Stanovisko ke sdělení EK KOM (2017) 283 a KOM (2017) 278 – předpisy v sociální oblasti týkající se činnosti v silniční dopravě - směrnice 2006/22/ES.

V souladu s pracovním programem na rok 2017 zveřejnila Evropská Komise balíček návrhů zastřešený sdělením „Agenda pro sociálně spravedlivý přechod k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě pro všechny.“ Ve sdělení Komise zdůrazňuje, že odvětví mobility sehrává zásadní roli v evropské ekonomice a společnosti. Ambiciózní návrhy Komise směřují do oblasti ochrany ovzduší, redukce skleníkových plynů, snížení energetické náročnosti, pracovních podmínek, bezpečnosti na silnicích, ochrany zdraví, digitalizace a zavádění nových technologií a s tím spojených dovedností, modernizace infrastruktury a investic.

Jedním z cílů Komise je také zaměřit se na příspěvek, který by k tomuto procesu měla přinést silniční doprava. Komise přichází s řadou návrhů cílených na toto odvětví, které by měly zahrnovat vytvoření infrastruktury pro zpoplatnění silnic, alternativní paliva a propojení, lepší informovanost spotřebitelů, silnější vnitřní trh a lepší pracovní podmínky v odvětví silniční dopravy.

Stanovisko k sociální části nalezntete zde.
Stanovisko k technické části naleznete zde.

 

Lenka Dudková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět