Stanovisko k tzv. Balíčku čisté mobility

V listopadu 2017 zveřejnila EK zastřešující sdělení KOM (2017) 675 k Balíčku opatření v oblasti čisté mobility: „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility: EU, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“. Deklarovaným cílem balíčku v rámci iniciativy „Evropa v pohybu“ je pomoci evropskému automobilovému průmyslu a odvětví mobility připravit se na budoucnost a nastavit podmínky tak, aby byl průmysl globálně konkurenceschopný a generoval inovace, růst a pracovní místa. Současně mají opatření zajistit, aby byla mobilita v budoucnu ekologická, přístupná a cenově dostupná pro všechny.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje přechod k ekologicky šetrnějším způsobům dopravy a dlouhodobě usiluje o větší podporu tohoto přechodu ze strany státu a veřejných institucí, stejně jako cíle balíčku – snížení emisí plynoucích z dopravy, větší podpory nízkoemisních vozidel, zvýšení podílu multimodální dopravy, podpory inovací v dopravě apod.

Svaz nicméně požaduje, aby byl v rámci Balíčku jasně propojen Akční plán pro zavádění infrastruktury s revizí směrnice č. 2009/33/EU, o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel s návrhem nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (přepracované znění) zejména v souvislosti s dosavadní podporou alternativních paliv a pozvolným snižováním emisí, které respektuje technologický pokrok, technologickou neutralitu a finanční náklady.

Dle SP ČR je potřeba pečlivě zvážit přínosy a dopady jednotlivých opatření, a to nejenom na spotřebitele, ale i na průmysl, výrobce automobilů a trh práce. Pro zvážení všech variant a možností regulace je třeba daleko podrobněji zhodnotit náklady navrhované regulace pro jednotlivé členské státy. Při případném zjištění disproporčně vysokých dopadů by se měly cíle pro jednotlivé členské země a automobilový průmysl revidovat.

Některá konkrétní opatření v návrhu Balíčku čisté mobility dle SP ČR nejsou v souladu s postupným snižováním emisí z dopravy, zachováním konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a podporou alternativních paliv. Svaz nesouhlasí zejména s definicí čistého vozidla v rámci veřejných zakázek (revize směrnice 2009/33/EU) a emisními cíli pro osobní a lehká užitková vozidla (návrh nařízení stanovující emisní normy pro nové OA a LUV).
 
Celé stanovisko s konkrétními připomínkami naleznete zde.

Pracovní souhrn Balíčku opatření v oblasti čisté mobility zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět