Připomínkové řízení k novele zákona o investičních pobídkách

 Vláda se zavázala eliminovat dopady snížení intenzity veřejné podpory a podporovat investice mimo jiné právě skrze nástroj investičních pobídek.

MPO předložilo návrh novely zákona o investičních pobídkách, včetně návrhů úprav v příslušných daňových zákonech.

Odkazy na uvedené návrhy, včetně důvodové zprávy viz níže.

 Vážení členové, rádi bychom využili Vaše zkušenosti a požádali Vás o spolupráci. Své připomínky můžete zasílat do 16. 6. 2014 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(prosíme věcně, stručně a přehledně!) ve formě „Odkaz na příslušný paragraf návrhu zákona – stručný popis problému a jeho zdůvodnění/argumentaci - návrh řešení/požadavek“.

Cílem je připravit srozumitelný a stabilní zákon, který opravdu podmínky pro investice objektivně zatraktivní.

K novelizaci má dojít ze dvou důvodů. Prvním je záměr zatraktivnit tuto formu v kontextu pravidel veřejné podpory a alespoň částečně eliminovat snížení intenzity podpory v regionech ČR (ve srovnání s některými okolními regiony například Polska, Slovenska apod.) a v mezinárodní konkurenci o investice. Druhým důvodem je zajištění souladu s novými pravidly veřejné podpory. Z pohledu praxe bude potřeba například „zkontrolovat“, aby novela zákona nebyla přísnější, než pravidla budou umožňovat a byla ve všech případech skutečným zatraktivněním pro investory.

Pozitivní záměry se týkají například rozšíření regionů, v nichž bud poskytována hmotná podpora nových pracovních míst a rekvalifikace, Zvýšení podpory na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na dvojnásobek, vypuštění povinnosti prokazovat financování minimální částky z vlastních zdrojů!, pozitivní úpravu podmínek přeměny společností či některá administrativní zjednodušení. Za zásadní považujeme změnu výpočtu slevy na daních z příjmů. To lze bezpochyby hodnotit pozitivně. 

  1. Změna zákona o investičních pobídkách ZDE
  2. Platné znění zákona č. 72/2000Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění  ZDE
  3. Důvodová zpráva  ZDE

 

Růžena Hejná
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět