Požadavky SP ČR na opatření pro pomoc firmám a ekonomice

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.

ŠEST KLÍČOVÝCH opatření PRO první fázi RESTARTu EKONOMIKY - Velikonoční výzva SP ČR

1) Vláda musí ještě před Velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po Velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat

 • Konkrétní data, kdy se budou otevírat které provozy a služby, aby se firmy mohly včas připravit.
 • Vydat oficiální hygienická doporučení a plány pro období následující po zmírnění krizových opatření, aby je firmy mohly zohlednit ve svých interních předpisech.
 • Vláda by měla zajistit pro firmy dostatek ochranných zdravotních prostředků, a to i pro budoucí postupné nabíhání normálního provozu, ale s výrazně přísnějšími hygienickými opatřeními.
 • Vláda nesmí uvolnění oznamovat ad hoc den dopředu na tiskové konferenci bez dalších detailů. Firmy potřebují čas se na rozjezd připravit, zaktivovat zaměstnance, oživit logistiku a další klíčové funkce.
 • Jasný harmonogram je klíčový také pro dopravce, aby mohli včas naplánovat dostatečnou kapacitu pro přepravu lidí do zaměstnání.

2) Vláda musí prodloužit program Antivirus minimálně na 6 měsíců a připravit plán aktivní politiky zaměstnanosti pro očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných

 • Současný program Antivirus je platný jen do 30. dubna 2020. Takto by pokrýval jen bezprostřední škody nouzového stavu. Nicméně by nezajistil firmám pomoc při překonání nastupující recese tak, jako konkurenčním firmám pomáhají podobné programy například v Německu či Rakousku. Žádáme vládu, aby byl program Antivirus prodloužen minimálně do podzimu letošního roku.
 • Přijatý program Antivirus nezabrání růstu nezaměstnaných, proto vláda musí zajistit dostatek kvalitních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, aby tito lidé byli opět k dispozici firmám v požadované kvalifikační struktuře po odeznění krize.

3) Vláda musí ještě před Velikonocemi jasně stanovit pravidla pro inteligentní karanténu

 • Jaká pravidla musí zaměstnavatelé v režimu inteligentní karantény dodržovat.
 • Požadujeme, aby stát zajistil dostatek testovacích kapacit z domácích zdrojů bez výpadků dílčích komponentů a zvýšil míru testování. 

4) Vláda musí uvolnit vstup do země alespoň pro klíčové zahraniční pracovníky

 • Vláda musí vyjednat s okolními zeměmi režim, podle něhož se bude řídit pohyb pracovníků přes hranice. ČR umožňuje vstup pracovníků z Polska, Slovenska nebo Ukrajiny, ale těm v opuštění jejich zemí brání jejich vlády. Omezení na hranicích s Rakouskem a Německem brání také vstupu kvalifikovaných pracovníků, případně zahraničních vlastníků z těchto zemí do svých českých firem.
 

PROSADILI JSME

Vláda do značné míry vyhověla požadavkům a opakovaným apelům Svazu průmyslu a dopravy ČR na uvolnění omezení týkajících se zejména vstupu do ČR. S účinností od 1.5.2020 na základě usnesení vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020 poněkud zmírnila pravidla cestování přes hranice České republiky nastavená od  27.4.2020 usnesením vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020. A to pokud jde o podmínky prokazování absolvování negativního testu na koronavirus. Vláda mimo jiné umožňuje příjezd servisních techniků napříč sektory, nikoliv pouze v případě servisu kritické infrastruktury jako dosud. Stejně tak mohou pracovně přijet do ČR občané jiných členských zemí, kteří sem jedou na služební cestu nebo i za prací na delší dobu.
Podrobnosti k pohybu přes hranice najdete v článku Vláda uvolnila pohyb lidí přes hranice

5) Vláda musí spustit administrativně jednoduché programy pro podporu nejen malých a středních firem, ale také velkých firem

 • Programy na podporu všech firem bez ohledu na velikost musí být jednoduché a hlavně rychlé.
 • Firmy nyní potřebují rychle získat hotovost, například formou provozních úvěrů se zárukou státu.
 • Rychlá pomoc s dodáním hotovosti do ekonomiky - peníze musí do firem přijít v řádu dnů. Vyřizování žádostí nesmí trvat týdny.
 • Stát by měl opatřeními na podporu firem snižovat rostoucí riziko druhotné platební neschopnosti.

 PROSADILI JSME

Vláda do značné míry vyhověla požadavkům a opakovaným apelům Svazu průmyslu a dopravy ČR a konečně spustila záruční program COVID Plus pro velké podniky. Svazu se podařilo prosadit lepší parametry, jako například maximální výše záruky ve výši 2 mld. Kč, či záruka na úvěry od více než jedné banky u jedné firmy. Podařilo se také prosadit, aby úvěry bylo možno čerpat i na investice do zlepšení výroby, nejen na provozní prostředky. Díky dohodě s EGAP se do minimálního "exportu" firmy (20 %) bude započítávat i to, co vyveze její partner, kterému například dodává vstupy do další výroby. Výše záruky nakonec byla zvýšena na 80 %. Záruku vyřizuje vždy úvěrující banka. COVID Plus poběží v tzv. Dočasném rámci. EK již notifikovala celých 142 mld. Kč, ČR zatím v první vlně uvolnila 4 mld. Kč. Pomoc tak bude k dispozici i podnikům klíčovým pro naše hospodářství. Více informací zde. Formuláře ke stažení zde (přihlášení do klientské zóny je umožněno již jen bance, formuláře dostupné všem).

 

6) Vláda musí rychle nastavit další dotační tituly na kompenzaci škod malých a středních firem a podnikatelů, které vznikly bezprostředně v souvislosti s nouzovým stavem

 • Uzavřeným provozovnám a následně navazujícím činnostem vzniklo v důsledku rozhodnutí vlády ze dne 14. března 2020 mnoho škod. Vláda svým rozhodnutím pokryla část mzdových nákladů programem Antivirus či umožnila odklady splátek, ale fixní náklady jako nájmy nebo energie musí firmy hradit. Je proto nezbytné pomoci zejména malým a středním firmám s jejich pokrytím , stejně jako s pokrytím části variabilních nákladů, jako je zničené zboží.

Požadavky v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti


 PROSADILI JSME

1) Úhrada části mzdových nákladů - funkční „KURZARBEIT“
Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Kompenzace mzdových nákladů (tzv. kurzarbeit) se budou řídit Programem Antivirus, který zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zpracovali jsme Manuál jak o příspěvek žádat. Připravili jsme také odpovědi na nejčastější otázky od firem.

Program pokrývá mzdy vyplacené od vyhlášení nouzového stavu do 30. dubna 2020 včetně. O prodloužení programu Antivirus rozhodla v pondělí 27. dubna vláda. Nově se tento program prodlužuje do 31. května.

Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená, že pokrývá také odvod sociálního a zdravotního pojištění, který odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů.

Režim A
Příspěvek náleží firmě na náhradu mzdy každého zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo kterým firma nemůže přidělovat práci, protože musela uzavřít nebo omezit provoz v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. (Překážky v práci podle §192 a 208 ZP)

Výše příspěvku
80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance

Režim B

Příspěvek náleží firmě, která nemůže zaměstnanci přidělovat práci, a předjímá se, že tyto překážky mají souvislost s nákazou COVID-19. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatkem vstupů (Překážky v práci na straně zaměstnavatele podle §207, 208 a 209 ZP).

Výše příspěvku
60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance

 2) Prodloužení pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 13 let

V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký příjem. 

3) Snadnější spolupráce firem při zajišťování pracovníků

Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného přidělení podle §43a zákoníku práce. 

4) Jasně vymezené možnosti ubytování a cestování zaměstnanců

V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci nebyli vždy pouze na ubytovnách. 

5) Jasně vymezená pravidla pro příjezd zahraničních pracovníků (pendlerů)

V souvislosti s omezením pohybu přes hranice jasně vymezit, za jakých podmínek se mohou zahraniční pracovníci zaměstnaní v ČR dopravovat do zaměstnání, včetně využívání hromadné přepravy, koordinovat tyto podmínky s pravidly příslušných sousedních států.


Požadavky v oblasti daní a financí

 1. Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců a odpuštění plateb odvodů pro poškozené firmy
  Žádáme plošné posunutí termínu odvodu těchto plateb. Tato opatření (posunutí i odpuštění) musí být co nejvíce automatická, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů.
 2. Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců
  Požadujeme, aby opatření bylo automatické bez nutnosti žádat o výjimky.
 3. Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH
 4. Možnosti úvěrové a dotační podpory pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek
  Firmy potřebují v případě výpadku příjmů rychlou pomoc například ve formě provozních úvěrů, aby byly schopny přežít. Ty musí být rychlé, flexibilní, administrativně jednoduché a všem včas srozumitelné. Jednáme s MPO o možnostech dotačních programů i v dalších měsících, budou třeba i mimořádné programy ze státního rozpočtu. Zároveň nesmíme omezit investiční dotace, neboť s ohledem na špatnou výchozí situaci a na krizi v dalších zemích budeme muset ekonomiku postupně oživovat.
 5. Rozšíření bezúročných úvěrů a záruk i pro větší firmy
  I velké firmy mají nyní velké problémy, nejen MSP. Žádáme o urychlené spuštění jednoduchého programu i pro podniky nad 250 zaměstnanců. Zároveň požadujeme rozšíření kategorie MSP pro účely čerpání programů financovaných skrze OP PIK o tzv. Mid cap kategorii (např. do 499 zaměstnanců). Pokud by problémy větších firem nebyly řešeny, dopady na ekonomiku by byly zásadní.
 6. Zahrnutí jídla a nápojů sebou"do snížené sazby DPH
 7. Vláda ČR ve spolupráci s Prahou musí urychleně připravit program úvěrů a záruk i pro pražské provozy.

PROSADILI JSME

1) Plošné prominutí zálohy na daň z příjmu za I. a II. čtvrtletí roku 2020
Žádáme plošné prominutí záloh na daň z příjmu alespoň za první polovinu roku. Zálohy vycházejí z minulého, ještě ziskového, roku. Nelze očekávat, že firmy budou v zisku i nyní, proto zálohy v této situaci ztrácejí smysl. 
Schválené opatření - Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude hradit.

2) Možnost uplatnit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku 
Návrh je již finálně schválen, podrobněji zde a všechny změny jsou zde.

3) Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně

Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). Týká se i situace s využitím služeb daňového poradce i nutnosti zpracovat audit.

Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)

4) Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství
Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.

5) Daňové výjimky pro výrobce potřebných zdravotnických a hygienických prostředků a materiálu na jejich výrobu

Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Toto opatření vzešlo z naší iniciativy.

Prominuty jsou plošně platby daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně, jako konkrétně jsou: testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál. Prominutí DPH se týká rovněž bezúplatného dodání zboží, které slouží k výrobě těchto ochranných prostředků.

6) Odpuštění DPH z darů, které aktuálně firmy posílají na pomoc nemocnicím, policistům, vojákům, sociálním zařízením apod.
Opatření má snížit administrativní náročnost a osvobodit od DPH zboží a služby, které firmy posílají jako dary v současné nouzové situaci, nikoliv pouze ochranné zdravotnické prostředky, ale například nápoje, jídlo apod. Toto opatření platilo po dobu nouzového stavu.


Požadavky v oblasti lhůt a oznamovacích povinností a povinností součinnosti s příslušnými úřady

Vláda by měla vydat usnesení nebo jiný právní akt, který plošně promine nedodržování zákonných lhůt a termínů ve výkazních povinnostech a v souvislosti s povoleními a oprávněními potřebných pro činnost firem. Prominutí lhůt by se mělo týkat například:

 • termínů ohlašovacích povinností v souvislosti s legislativou,
 • termínů plnění podmínek vyplývajících z různých povolení a rozhodnutí (IPPC, vodoprávní povolení apod.),
 • odložení poskytování součinnosti v exekučních řízeních a dalších oblastech s nimi spojenými,
 • realizace autorizovaných měření,
 • podávání žádostí o změny povolení (v souvislosti s platnou legislativou),
 • doplňování kvalifikací zejména odborných profesí, které provozují prvky kritické infrastruktury, např. obsluhy vyhrazených zařízení jako elektrozařízení, tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha strojů, požární ochrana, bezpečnost práce,
 • zákonné termíny pro účetní uzávěrky a souvisejících povinnosti, např. u firem, kde se nemůže sejít valná hromada, nebo finanční výkazy musí být auditované,
 • vzhledem k nemožnosti plnit některé zákonné podmínky, nepokutovat a neprovádět kontroly ze strany orgánů státní správy, které nesouvisí s nouzovým stavem.

Opatření v oblasti přeshraničního pohybu zboží a osob

 1. Lépe organizovat provoz na hraničních přechodech, kde lze překračovat státní hranici
  Je třeba zajistit dodávky surovin a komponent pro pokračování výroby v českých firmách. Pomohlo by například rozdělení kolon na hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravy a posílení personálních kapacit na hraničních přechodech či otevření nových přechodů. S okolními zeměmi by vláda měla dohodnout otevření dalších hraničních přechodů alespoň pro nákladní dopravu. Zásadní je z tohoto pohledu zejména udržení průjezdné hranice s Polskem.

PROSADILI JSME

Výjimky ze zákazu vstupu/vycestování
Platí například pro pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníky řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se vycestování servisních/montážních pracovníků z České republiky za účelem servisu/montáže do jiného státu EU.

Výjimky ze zákazu provozu některých služeb

 

PROSADILI JSME

Servis elektrospotřebičů
Mezi výjimky maloobchodního prodeje a prodeje služeb zařazeno například: servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnost; opravy, údržby a instalace strojů a zařízení pro domácnost; zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost.

Na žádost Svazu průmyslu MPO potvrdilo, že zákaz provoz se nevztahuje na tyto činnosti:

a) klientská servisní střediska, která spravují IT systémy zákazníků s kritickou infrastrukturou a která nemohou být prováděna na dálku,

b) datová centra,

c) servisní technici, kteří pracují u zákazníků za účelem podpory firem kritické infrastruktury nebo datových center,

d) výrobní a údržbářská místa, která poskytují služby a náhradní díly zákazníkům kritické infrastruktury,

e) umožnit nákup náhradních součástek do zařízení pro zabezpečení provozu domácností.

Otevření autosalonů od 20. dubna 2020

Zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance

Je potřeba, aby vláda zajistila pro firmy dostatek zdravotních prostředků, které potřebují, aby mohli chránit své zaměstnance. Ochranným pomůckám vláda musí věnovat maximální pozornost a jednat, včetně využití možností a kapacit firem v ČR. Svaz již pomáhá firmy propojovat, pomáhá i s online tržištěm, právními výklady, sdílením kapacit apod.

PROSADILI JSME

Portál www.spojujemecesko.cz
CzechInvest ve spolupráci se Svazem průmyslu, MPO a ministerstvem zdravotnictví spustil platformu www.spojujemecesko.cz, kde mohou firmy nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem. Web je třeba dále vyvíjet, aby byl pro firmy co nejpřívětivější.

Požadavky na odklad zavádění zbytné legislativy

Žádáme po Vládě ČR a Parlamentu ČR odložení projednávání neurgentní legislativy a dalších opatření, aby byl dostatek prostoru k jejich projednání s partnery během současné situace. Jde o stejný odklad jako v případě Evropské komise, který jsme jako Svaz iniciovali a EK by mu měla vyjít vstříc.

Regulace sektorů, návrhy na moratoria

Žádáme, aby vláda svými rozhodnutími nepřenášela propad ekonomiky plošně na další sektory. Odmítáme plošné zásahy do soukromoprávních vztahů, pokud Vláda ČR chce pomoci, ať pomůže individuálně lidem v problémech, například formou možnosti individuální dotace za splnění určitých podmínek.

Lepší komunikace vlády

Požadujeme zlepšení komunikace a příprav opatření tak, aby podmínky byly pro firmy včas známé a srozumitelné.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět