Stanovisko k Akčnímu plánu Strategie regionálního rozvoje ČR

Svaz požaduje v Akčním plánu doplnit zejména odpovědného gestora, hodnoty výstupů a termíny jejich splnění, bez nichž bude akční plán bezzubý. Ostatní připomínky směřují zejména k oblasti životního prostředí.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět